Matali Content

Główne funkcjonalności
 • Odczyt z i zapis do pliku
 • Odczyt z i zapis do pamięci
 • Obliczanie map normalnych w przestrzeni stycznej
 • Obliczanie map wysokości dla mapowania wysokości (mapowania paralaksy)
Obsługiwane formaty plików [odczyt]
 • BMP
 • WAV
 • DAE (COLLADA siatki trójkątów)
Obsługiwane formaty plików [zapis]
 • BMP (nieskompresowany)
 • WAV (nieskompresowany)
Obsługiwane systemy operacyjne
 • Android 7.0 i nowsze
 • *BSD (głównie FreeBSD 11.0 i nowsze)
 • iOS 11 i nowsze
 • Linux (głównie Ubuntu 16.04 i nowsze)
 • macOS 10.13 i nowsze
 • SteamOS 2.0 i nowsze
 • Windows UAP/UWP
 • Windows 7/8.x/10
 • Windows XP/Vista
System operacyjnyObsługiwane formy linkowania
WindowsStatyczna (.lib)
Android, *BSD, iOS, Linux, macOS, SteamOSStatyczna (.a)
Obsługiwane typy aktywności
 • Android Native Activity
 • Android Java Activity