Matali Content

Główne funkcjonalności
 • Odczyt z i zapis do pliku
 • Odczyt z i zapis do pamięci
 • Obliczanie map normalnych w przestrzeni stycznej
 • Obliczanie map wysokości dla mapowania wysokości (mapowania paralaksy)
Obsługiwane formaty plików [odczyt]
 • BMP
 • WAV
 • DAE (COLLADA siatki trójkątów)
Obsługiwane formaty plików [zapis]
 • BMP (nieskompresowany)
 • WAV (nieskompresowany)
Obsługiwane systemy operacyjne
 • Android 4.3 i nowsze
 • *BSD (głównie FreeBSD)
 • iOS 7 i nowsze
 • Linux (głównie Ubuntu)
 • OS X 10.9 i nowsze
 • SteamOS
 • Windows 10 UAP/UWP
 • Windows 7/8/8.1/10
 • Windows XP/Vista
System operacyjnyObsługiwane formy linkowania
WindowsStatyczna (.lib)
Android, *BSD, iOS, Linux, OS X, SteamOSStatyczna (.a)
Obsługiwane typy aktywności
 • Android Native Activity
 • Android Java Activity