Matali Games

Główne funkcjonalności
 • Oparty na technologii symulacji fizyki
 • Napędzany przez silnik Matali Physics
 • Napędzany przez dodatek Matali Render
 • Napędzany przez dodatek Matali Content
 • Napędzany przez dodatek Matali Sound
 • Zawiera Matali Physics Demo
 • Pełny kod źródłowy C++
Obsługiwane systemy operacyjne
 • Android 7.0 i nowsze
 • *BSD (głównie FreeBSD 11.0 i nowsze)
 • iOS 11 i nowsze
 • Linux (głównie Ubuntu 16.04 i nowsze)
 • macOS 10.13 i nowsze
 • SteamOS 2.0 i nowsze
 • Windows UAP/UWP
 • Windows 7/8.x/10
 • Windows XP/Vista