Matali Games

Główne funkcjonalności
 • Oparty na silniku Matali Physics
 • Napędzany przez dodatek Matali Render
 • Napędzany przez dodatek Matali Content
 • Napędzany przez dodatek Matali Sound
 • Zawiera Matali Physics Demo
 • Pełny kod źródłowy C++
Obsługiwane systemy operacyjne
 • Android 4.3 i nowsze
 • *BSD (głównie FreeBSD)
 • iOS 7 i nowsze
 • Linux (głównie Ubuntu)
 • OS X 10.9 i nowsze
 • SteamOS
 • Windows 10 UAP/UWP
 • Windows 7/8/8.1/10
 • Windows XP/Vista