Edycje
Silnik dostępny jest w następujących edycjach:
Matali Physics Basic
Matali Physics Standard
Matali Physics Pro
Tabela porównawcza funkcjonalności:Matali Physics BasicMatali Physics StandardMatali Physics Pro
Obsługiwane funkcje podstawowe:
Kształty i siatki trójkątów
Ciągła detekcja kolizji
Materiały
Wiązania
Zarządzanie sceną i obiektami
Sterowanie kamerą i obiektami
Kontroler postaci
Dynamika pojazdu
Powierzchnie terenu i płynu
Pola sił
Dynamika tkaniny punktów
Obsługiwane funkcje zaawansowane:
Serializacja
Zaawansowane siatki trójkątów
Zawartość pakietu SDK:
Pliki silnika (nagłówki i biblioteki)
Dokumentacja API w formacie CHM
Dema używające renderowania odroczonego/bezpośredniego dla wspieranych platform (warstwy kontekstu platformy, pełny kod źródłowy)Demo dla Windows Desktop
Współdzielona część dem (zawiera również pojedynczą, ujednoliconą bibliotekę matematyczną, pełny kod źródłowy)
Wieloplatformowy moduł wizualizacjiMatali Render BasicMatali Render StandardMatali Render Pro
Wieloplatformowy moduł dźwiękowyMatali Sound BasicMatali Sound StandardMatali Sound Pro
Wieloplatformowy potok zarządzania treściąMatali Content BasicMatali Content StandardMatali Content Pro
Obsługiwane środowiska programistyczne:
Visual Studio 2015
Eclipse z wtyczką ADT, Android NDK
Momentics IDE, BlackBerry 10 Native SDK
NetBeans
Xcode 8.x
Obsługiwane platformy:
Windows XP/Vista/7Windows 7
Windows 8/8.1/10 Desktop
Windows 10 UAP/UWP
Android 4.3 i wyższe
BlackBerry OS 10.3 i wyższe
*BSD (głównie FreeBSD)
iOS 7 i wyższe
Linux (głównie Ubuntu)
OS X 10.9 i wyższe
SteamOS
Obsługiwane typy aktywności:
Android Native Activity
Android Java Activity
Obsługiwane formy linkowania:
Windows
dynamiczna (.dll)
statyczna (.lib)
statyczna (.lib)
Android, BlackBerry OS, *BSD, iOS, Linux, OS X, SteamOS
statyczna (.a)