Matali Physics Pro
Matali Physics Pro jest komercyjną edycją silnika Matali Physics. Edycja ta upraszcza tworzenie opartych na fizyce, komercyjnych gier komputerowych i jest dostępna po zakupie odpowiedniej licencji. Główne różnice pomiędzy Matali Physics Basic, Matali Physics Standard i Matali Physics Pro przedstawia tabela porównawcza funkcjonalności. Kluczowe cechy silnika Matali Physics Pro:

Wydajny, zoptymalizowany, elastyczny i łatwy w użyciu

Matali Physics Pro może zostać łatwo zintegrowany z projektem gry napisanej w natywnym C++. Wydajny, stabilny, zoptymalizowany, elastyczny i łatwy w użyciu pomoże Tobie stworzyć wyjątkowe, wieloplatformowe gry komputerowe. Wyposażony w mechanizmy tworzenia fikcyjnych lub istniejących w rzeczywistości złożonych obiektów (nieożywionych takich jak samoloty, samochody, statki, itp. lub ożywionych takich jak ludzie, zwierzęta, owady itp.) nie jest ograniczony do stałej liczby szablonów.

Wielowątkowy, wieloplatformowy

Matali Physics Pro jest zoptymalizowany dla procesorów wielordzeniowych i jest dostępny dla systemów: Android, BlackBerry OS, *BSD, iOS, Linux, OS X, SteamOS, Windows Desktop i Windows UAP/UWP. Matali Physics Pro wspiera zoptymalizowany model programowania aplikacji wieloplatformowych.
PlatformyAplikacjeArchitekturyAPI multimedialneŚrodowiska programistyczne
Android 4.3 (API Level 18)
i wyższe
AndroidARMv7 i wyższe (armeabi-v7a), ARM64 (arm64-v8a)OpenGL ES 3.0
OpenSL ES
Eclipse z wtyczką ADT
Android NDK
BlackBerry OS 10.3
i wyższe
BlackBerryARMv7 i wyższeOpenGL ES 3.0
OpenAL
Momentics IDE, BlackBerry 10 Native SDK
*BSD (głównie FreeBSD)BSDx86, x64OpenGL 3.3
OpenAL
NetBeans
iOS 7 i wyższeiOSi386, x86_64, ARMv7, ARM64OpenGL ES 3.0
OpenAL
Xcode 7.x
Linux (głównie Ubuntu)Linuxx86, x64OpenGL 3.3
OpenAL
NetBeans
OS X 10.9 i wyższeOS Xx86_64OpenGL 3.3
OpenAL
Xcode 7.x
SteamOSLinuxx86, x64OpenGL 3.3
OpenAL
NetBeans, Steam Runtime
Windows 10Windows Desktopx86, x64DirectX 12
X3DAudio
Visual Studio 2015
Windows 7/8/8.1/10Windows Desktopx86, x64DirectX 11
X3DAudio
Visual Studio 2015
Windows 10 UAP/UWPUniversal Windowsx86, x64, ARMDirectX 12
X3DAudio
Visual Studio 2015
Windows 10 UAP/UWPUniversal Windowsx86, x64, ARMDirectX 11
X3DAudio
Visual Studio 2015
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10Windows Desktopx86, x64OpenGL 3.3
X3DAudio
Visual Studio 2015
Destructible Environments

Wspiera w pełni dynamiczne, zniszczalne środowiska

Matali Physics Pro obsługuje rozpad dowolnego złożonego obiektu. W skrajnym przypadku, cała scena fizyki może zostać zniszczona. Silnik obsługuje grupy obiektów, dekompozycję na obiekty wypukłe, łamliwe wiązania, dynamiczną deformację mapy wysokości.
Animation

Wspiera opartą na fizyce animację

Wiązania i kontrolery użytkownika oferowane w silniku pozwalają na tworzenie proceduralnej animacji o dowolnej złożoności. Możesz łatwo tworzyć zaawansowane, oparte na fizyce i połączone z AI, proceduralne animacje, które nie wymagają stosowania oddzielnych systemów kinematyki odwrotnej. Uzyskane animacje są dynamiczne, stabilne i w pełni funkcjonalne. Silnik wspiera sterowanie wiązaniami (odległością i kątami) oraz modelowanie wiązań poprzez dodatkowy tryb ich odkształcania.
Physical AI

Wspiera fizyczne AI i sterowanie zachowaniem obiektów

Kontrolery użytkownika oferowane w silniku pozwalają na implementację efektywnego poruszania się po punktach nawigacyjnych oraz wyszukiwania ścieżek w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Każdy obiekt w silniku może analizować otoczenie i określać co widzi. Wsparcie dla sprzężenia zwrotnego siły, przełączników, czasu życia obiektów fizycznych sprawia, że łatwo jest sterować zachowaniem i wzajemnym oddziaływaniem obiektów.

Wspiera kierowany fizyką dźwięk

Matali Physics Pro dostarcza wszystkich danych potrzebnych do odtwarzania dźwięku podczas zderzenia, toczenia i ślizgania się obiektów fizyki, jak również danych wymaganych do odtwarzania dźwięków związanych z zachowaniem obiektów fizyki. Razem z silnikiem dostępne jest demo pokazujące złożone sceny, w których dźwięki kontrolowane są przez silnik fizyki.

Napędzany przez Matali Render Pro

Matali Render Pro jest wieloplatformowym modułem wizualizacji dla silnika Matali Physics Pro. Moduł ten odpowiedzialny jest za przetwarzanie źródeł światła, zaawansowane efekty shaderowe oraz stanowi domyślny podsystem wizualizacji dla tej edycji silnika. Dzięki temu modułowi możesz zobaczyć jak zintegrować własny system wizualizacji z Matali Physics Pro lub możesz również użyć go razem z Matali Physics Pro bezpośrednio we własnych grach. Dzięki temu modułowi możemy sprawdzić jak silnik Matali Physics Pro współpracuje z nowoczesnymi modułami wizualizacji i tym samym zapewnić Tobie lepsze wsparcie techniczne.

Napędzany przez Matali Content Pro

Matali Content Pro jest wieloplatformowym potokiem zarządzania treścią dla silnika Matali Physics Pro. Moduł ten jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami (bitmapami, plikami dźwiękowymi, siatkami trójkątów, itp.) i jest domyślnym potokiem zarządzania treścią dla tej edycji silnika.

Napędzany przez Matali Sound Pro

Matali Sound Pro jest przykładowym modułem dźwiękowym dla silnika Matali Physics Pro. Moduł ten odpowiedzialny jest za przetwarzanie źródeł dźwięku, zaawansowane zarządzanie różnymi typami grup dźwiękowych identyfikującymi wybrane charakterystyki ruchu obiektu oraz stanowi domyślny podsystem dźwiękowy dla tej edycji silnika. Dzięki temu modułowi możesz zobaczyć jak zintegrować własny system dźwiękowy z Matali Physics Pro lub możesz również użyć go razem z Matali Physics Pro bezpośrednio we własnych grach. Dzięki temu modułowi możemy sprawdzić jak silnik Matali Physics Pro współpracuje z nowoczesnymi modułami dźwiękowymi i tym samym zapewnić Tobie lepsze wsparcie techniczne.

W pełni serializowalny i deserializowalny

Matali Physics Pro obsługuje zaawansowaną serializację i deserializację. Wszystkie informacje opisujące takie elementy sceny jak: obiekty fizyki (z materiałami, kamerami, kontrolerami, źródłami mgły, światła i dźwięku, punktami kontaktu, etc), kształty, siatki trójkątów i wiązania mogą zostać zserializowane do łatwo parsowalnych plików XML, a następnie zdeserializowane. Obecnie dostępna serializacja i deserializacja pozwala na łatwe "w locie" zapisywanie i wczytywanie całych scen fizyki.