Licencje komercyjne
 
 
"Licencjodawca" - Komires Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000207457.

"Matali Physics Standard SDK 3.x" - wszystkie komponenty Matali Physics Standard wersja 3.x wliczając w to w szczególności kody wykonywalne, biblioteki, pliki źródłowe, pliki danych, pliki dokumentacji, wszelkie aktualizacje dostarczane przez Licencjodawcę, wszelką dodatkową dokumentację elektroniczną wraz z plikami źródłowymi i plikami danych udostępnianą poprzez sieć. "Matali Physics Standard wersja 3.x" lub "Matali Physics Standard 3.x" oznacza wszystkie wersje silnika Matali Physics Standard rozpoczynające się od "3."

"Matali Physics Pro SDK 3.x" - wszystkie komponenty Matali Physics Pro wersja 3.x wliczając w to w szczególności kody wykonywalne, biblioteki, pliki źródłowe, pliki danych, pliki dokumentacji, wszelkie aktualizacje dostarczane przez Licencjodawcę, wszelką dodatkową dokumentację elektroniczną wraz z plikami źródłowymi i plikami danych udostępnianą poprzez sieć. "Matali Physics Pro wersja 3.x" lub "Matali Physics Pro 3.x" oznacza wszystkie wersje silnika Matali Physics Pro rozpoczynające się od "3."

"Gra Komercyjna" - elektroniczna jedno i/lub wieloosobowa (do szesnastu osób jednocześnie grających) gra komputerowa stworzona w celu osiągnięcia zysku.

"Programista Kodu" - osoba fizyczna która używa Matali Physics Standard SDK 3.x lub Matali Physics Pro SDK 3.x bezpośrednio lub pośrednio do tworzenia kodu Gry Komercyjnej.

Licencje sprzedawane są z uwzględnieniem liczby osób pracujących przy projekcie. Chcąc stworzyć komercyjną grę za pomocą Matali Physics Standard SDK 3.x lub Matali Physics Pro SDK 3.x, potrzebujesz jednej licencji dla każdego Programisty Kodu.
Wszelkie wykorzystanie Matali Physics Standard SDK 3.x i Matali Physics Pro SDK 3.x w komercyjnym lub niekomercyjnym oprogramowaniu nie stanowiącym Gry Komercyjnej wymaga skontaktowania się z Licencjodawcą i zawarcia odrębnej umowy licencyjnej.
Matali Physics Standard SDK 3.xMatali Physics Pro SDK 3.x
IndieBusinessIndieBusiness
Typ licencji:Twoje dzieło w 100% wolne od tantiem (czyli procentowego naszego udziału w Twoich dochodach)Twoje dzieło w 100% wolne od tantiem (czyli procentowego naszego udziału w Twoich dochodach)Twoje dzieło w 100% wolne od tantiem (czyli procentowego naszego udziału w Twoich dochodach)Twoje dzieło w 100% wolne od tantiem (czyli procentowego naszego udziału w Twoich dochodach)
Wyłącznie do użytku w:Grach KomercyjnychGrach KomercyjnychGrach KomercyjnychGrach Komercyjnych
Liczba Gier Komercyjnych:Nielimitowana na wszystkie wspierane przez silnik Matali Physics Standard 3.x platformyNielimitowana na wszystkie wspierane przez silnik Matali Physics Standard 3.x platformyNielimitowana na wszystkie wspierane przez silnik Matali Physics Pro 3.x platformyNielimitowana na wszystkie wspierane przez silnik Matali Physics Pro 3.x platformy
Aktualizacje:Bezpłatne do wersji Matali Physics Standard SDK 3.xBezpłatne do wersji Matali Physics Standard SDK 3.xBezpłatne do wersji Matali Physics Pro SDK 3.xBezpłatne do wersji Matali Physics Pro SDK 3.x
Kod źródłowy silnika:NiedostępnyNiedostępnyNiedostępnyNiedostępny
Dodatkowe ograniczenia:Może być licencjonowany i wykorzystywany przez osoby fizyczne lub mikrofirmy zatrudniające od 1 do 3 pracownikówMoże być licencjonowany i wykorzystywany przez firmy lub osoby prawneMoże być licencjonowany i wykorzystywany przez osoby fizyczne lub mikrofirmy zatrudniające od 1 do 3 pracownikówMoże być licencjonowany i wykorzystywany przez firmy lub osoby prawne
Cena netto bez VAT (dla jednego Programisty Kodu):
599,00 zł
1399,00 zł
999,00 zł
1999,00 zł
Po zakupieniu licencji, licencjobiorca otrzyma drogą elektroniczną:
  • Podpisaną elektronicznie, komercyjną licencję użytkownika
  • Podpisaną elektronicznie, fakturę VAT
  • Link do pobrania.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące licencjonowania Matali Physics Software Development Kit lub różnic między oferowanymi licencjami, prosimy o kontakt na e-mail: office@komires.com