Licencje niekomercyjne
 
 
"Licencjodawca" - Komires Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000207457.

"Matali Physics Basic SDK 3.x" - wszystkie komponenty Matali Physics Basic wersja 3.x wliczając w to w szczególności kody wykonywalne, biblioteki, pliki źródłowe, pliki danych, pliki dokumentacji, wszelkie aktualizacje dostarczane przez Licencjodawcę, wszelką dodatkową dokumentację elektroniczną wraz z plikami źródłowymi i plikami danych udostępnianą poprzez sieć. "Matali Physics Basic wersja 3.x" lub "Matali Physics Basic 3.x" oznacza wszystkie wersje silnika Matali Physics Basic rozpoczynające się od "3."

"Gra Niekomercyjna" - elektroniczna jedno i/lub wieloosobowa (do szesnastu osób jednocześnie grających) gra komputerowa stworzona nie w celu osiągnięcia zysku.

Użycie Matali Physics Basic SDK 3.x w Grach Niekomercyjnych jest regulowane przez licencję niekomercyjną.
Wszelkie wykorzystanie Matali Physics Basic SDK 3.x w komercyjnym lub niekomercyjnym oprogramowaniu nie stanowiącym Gry Niekomercyjnej wymaga skontaktowania się z Licencjodawcą i zawarcia odrębnej umowy licencyjnej.