Matali Content
Matali Content jest wieloplatformowym potokiem zarządzania treścią dla silnika Matali Physics. Ten dodatkowy moduł jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami: bitmapami, plikami dźwiękowymi, siatkami trójkątów, itp. Matali Content dostępny jest w trzech edycjach: Basic, Standard i Pro.
Tabela porównawcza funkcjonalności:  Matali Content BasicMatali Content StandardMatali Content Pro
Główne funkcjonalności:
Odczyt z i zapis do pliku
Odczyt z i zapis do pamięci
Obliczanie map normalnych w przestrzeni stycznej
Obliczanie map wysokości dla mapowania wysokości (mapowania paralaksy)
Obsługiwane formaty plików [odczyt]:
BMP
WAV
DAE (COLLADA siatki trójkątów)
Obsługiwane formaty plików [zapis]:
BMP (nieskompresowany)
WAV (nieskompresowany)
Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP/Vista/7Windows 7
Windows 8/8.1/10 Desktop
Windows 10 UAP/UWP
Android 4.3 i wyższe
BlackBerry OS 10.3 i wyższe
*BSD (głównie FreeBSD)
iOS 7 i wyższe
Linux (głównie Ubuntu)
OS X 10.9 i wyższe
SteamOS
Obsługiwane typy aktywności:
Android Native Activity
Android Java Activity
Obsługiwane formy linkowania:
Windows
dynamiczna (.dll)
statyczna (.lib)
statyczna (.lib)
Android, BlackBerry OS, *BSD, iOS, Linux, OS X, SteamOS
statyczna (.a)