Strona główna Licencje

Licencjodawca - Komires Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000207457.
Matali Physics SDK 6.x - wszystkie komponenty Matali Physics wersja 6.x wliczając w to w szczególności kody wykonywalne, biblioteki, pliki źródłowe, pliki danych, pliki dokumentacji, wszelkie aktualizacje dostarczane przez Licencjodawcę, wszelką dodatkową dokumentację elektroniczną wraz z plikami źródłowymi i plikami danych udostępnianą poprzez sieć. "Matali Physics wersja 6.x" lub "Matali Physics 6.x" oznacza wszystkie wersje Matali Physics rozpoczynające się od "6."
Plan Utrzymania - plan określający czas dostępu do aktualizacji Matali Physics SDK 6.x (zarówno głównych, jak i drobnych) oraz wsparcia technicznego. W okresie obowiązywania planu wydawane są licencje na używanie kolejnych głównych wersji, jeśli takie główne wersje zostaną wydane.
Gra Komercyjna - elektroniczna jedno i/lub wieloosobowa (do szesnastu osób jednocześnie grających) gra komputerowa stworzona w celu osiągnięcia zysku.
Programista Kodu - osoba fizyczna która używa Matali Physics SDK 6.x bezpośrednio lub pośrednio do tworzenia kodu Gry Komercyjnej.
Wszelkie wykorzystanie Matali Physics SDK 6.x w komercyjnym lub niekomercyjnym oprogramowaniu nie będącym Grą Komercyjną wymaga skontaktowania się z Licencjodawcą i zawarcia odrębnej umowy licencyjnej.
Matali Physics SDK 6.x
IndieMicroBusiness
Typ licencjiUdzielana na czas nieokreślony. Twoje dzieło w 100% wolne od tantiem (czyli procentowego naszego udziału w Twoich dochodach)Udzielana na czas nieokreślony. Twoje dzieło w 100% wolne od tantiem (czyli procentowego naszego udziału w Twoich dochodach)Udzielana na czas nieokreślony. Twoje dzieło w 100% wolne od tantiem (czyli procentowego naszego udziału w Twoich dochodach)
Do użytku wGrach KomercyjnychGrach KomercyjnychGrach Komercyjnych
Liczba Gier KomercyjnychNielimitowana na wszystkie wspierane przez Matali Physics 6.x platformyNielimitowana na wszystkie wspierane przez Matali Physics 6.x platformyNielimitowana na wszystkie wspierane przez Matali Physics 6.x platformy
ModułyMatali Physics Core, Matali Render, Matali Content, Matali Sound, Matali Synth, Matali GamesMatali Physics Core, Matali Render, Matali Content, Matali Sound, Matali Synth, Matali GamesMatali Physics Core, Matali Render, Matali Content, Matali Sound, Matali Synth, Matali Games
Kod źródłowyMatali GamesMatali GamesMatali Games
Pomoc techniczna i aktualizacjeObejmuje trzyletni Plan UtrzymaniaObejmuje trzyletni Plan UtrzymaniaObejmuje trzyletni Plan Utrzymania
Maksymalna liczba Programistów Kodu pracujących równocześnie1 dla osób fizycznych, 10 dla mikrofirm20Ustalana indywidualnie
Dodatkowe ograniczeniaSDK może być licencjonowany i używany przez osoby fizyczne lub mikrofirmy zatrudniające od 1 do 10 pracownikówSDK może być licencjonowany i używany przez firmy (lub osoby prawne) zatrudniające od 11 do 20 pracownikówSDK może być licencjonowany i używany przez firmy (lub osoby prawne) zatrudniające od 21 pracowników
Cena netto bez VAT
1999,00 zł (opłata jednorazowa zawierająca trzyletni Plan Utrzymania)
5999,00 zł (opłata jednorazowa zawierająca trzyletni Plan Utrzymania)
Skontaktuj się z nami
Koszt przedłużenia Planu Utrzymania
IndieMicroBusiness
Cena netto bez VAT319,00 zł / rok959,00 zł / rokUstalany indywidualnie
Przed wygaśnięciem Planu Utrzymania (w okresie jego ważności) posiadacz licencji może przedłużyć posiadany Plan Utrzymania na większą liczbę lat, zgodnie z danymi zawartymi w tabeli "Koszt przedłużenia Planu Utrzymania".
Po wygaśnięciu Planu Utrzymania (po okresie jego ważności) posiadacz licencji może odnowić posiadany Plan Utrzymania na większą liczbę lat, według opłaty ustalanej indywidualnie przez firmę Komires Sp. z o.o.
Wszystkie podane ceny mogą zostać obniżone, jeśli aktywnie zgłaszasz błędy, sugestie zmian rozwojowych i inne. Decyzja o przyznaniu rabatu zależy całkowicie od firmy Komires Sp. z o.o.
Po zakupieniu licencji, licencjobiorca otrzymuje drogą elektroniczną:
  • Podpisaną elektronicznie, licencję komercyjną
  • Podpisaną elektronicznie, fakturę VAT
  • Link do pobrania Matali Physics SDK

Często zadawane pytania