Licencje

Licencjodawca - Komires Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000207457.
Matali Physics SDK 5.x - wszystkie komponenty Matali Physics wersja 5.x wliczając w to w szczególności kody wykonywalne, biblioteki, pliki źródłowe, pliki danych, pliki dokumentacji, wszelkie aktualizacje dostarczane przez Licencjodawcę, wszelką dodatkową dokumentację elektroniczną wraz z plikami źródłowymi i plikami danych udostępnianą poprzez sieć. "Matali Physics wersja 5.x" lub "Matali Physics 5.x" oznacza wszystkie wersje silnika Matali Physics rozpoczynające się od "5."
Gra Komercyjna - elektroniczna jedno i/lub wieloosobowa (do szesnastu osób jednocześnie grających) gra komputerowa stworzona w celu osiągnięcia zysku.
Programista Kodu - osoba fizyczna która używa Matali Physics SDK 5.x bezpośrednio lub pośrednio do tworzenia kodu Gry Komercyjnej.
Licencje sprzedawane są z uwzględnieniem liczby Programistów Kodu pracujących przy projekcie. Chcąc stworzyć Grę Komercyjną z użyciem Matali Physics SDK 5.x, potrzebujesz jednej licencji dla każdego Programisty Kodu.
Wszelkie wykorzystanie Matali Physics SDK 5.x w komercyjnym lub niekomercyjnym oprogramowaniu nie będącym Grą Komercyjną wymaga skontaktowania się z Licencjodawcą i zawarcia odrębnej umowy licencyjnej.
Matali Physics SDK 5.x
IndieBusiness
Typ licencjiTwoje dzieło w 100% wolne od tantiem (czyli procentowego naszego udziału w Twoich dochodach)Twoje dzieło w 100% wolne od tantiem (czyli procentowego naszego udziału w Twoich dochodach)
Do użytku wGrach KomercyjnychGrach Komercyjnych
Liczba Gier KomercyjnychNielimitowana na wszystkie wspierane przez silnik Matali Physics 5.x platformyNielimitowana na wszystkie wspierane przez silnik Matali Physics 5.x platformy
AktualizacjeBezpłatne do wersji Matali Physics SDK 5.xBezpłatne do wersji Matali Physics SDK 5.x
Dołączone dodatkiMatali Render, Matali Content, Matali Sound, Matali GamesMatali Render, Matali Content, Matali Sound, Matali Games
Kod źródłowyMatali GamesMatali Games
Dodatkowe ograniczeniaMoże być licencjonowany i używany przez osoby fizyczne lub mikrofirmy zatrudniające od 1 do 10 pracownikówMoże być licencjonowany i używany przez firmy lub osoby prawne
Cena netto bez VAT (dla jednego Programisty Kodu)
1199,00 zł
Skontaktuj się z nami
Po zakupieniu licencji, licencjobiorca otrzymuje drogą elektroniczną:
  • Podpisaną elektronicznie, licencję komercyjną
  • Podpisaną elektronicznie, fakturę VAT
  • Link do pobrania Matali Physics SDK

Często zadawane pytania