Opis Możliwości

Integruje symulację fizyki, grafikę, dźwięk i muzykę

Matali Physics integruje symulację fizyki, grafikę, dźwięk i muzykę w jedno kompleksowe multimedialne rozwiązanie, w którym tworzenie złożonych interakcji i zachowań jest powszechne i stosunkowo łatwe. W odróżnieniu od innych rozwiązań, Matali Physics w całości oparte jest na symulacji fizyki 3d i kierowanych fizyką technologiach. Każdy element wizualny, począwszy od scen i animacji, po GUI, kursory, tekst, itp., jest tworzony i kontrolowany przez silnik fizyki 3d. Środowisko zapewnia, że na wszystkie obiekty wpływają siły i wszystkie obiekty mogą zmienić swój stan. Symulowane obiekty dowolnej wielkości i ich hierarchie można animować w czasie rzeczywistym, zapewniając niesamowite wrażenia i interakcje. AI opisane prostymi zależnościami prowadzą do bardzo złożonych zachowań. Tony dźwięków można zmieniać w czasie rzeczywistym w zależności od parametrów obiektów i otoczenia. Aranżacje wszystkich lub wybranych ścieżek podkładów muzycznych można zmieniać w czasie rzeczywistym wraz z transformacją wyglądu i zachowań obiektów. Środowisko wprowadza wyspecjalizowany, oparty na silniku fizyki wzorzec architektoniczny struktury aplikacji, dzięki czemu zawsze masz pełną kontrolę nad projektem, niezależnie od tego, czy tworzysz proste sceny, czy światy złożone z tysięcy obiektów, zależności i logik.

Złożone z dedykowanych modułów, które nie wymagają dodatkowych licencji i opłat

Środowisko składa się z modułów specjalnie zaprojektowanych na jego potrzeby, które nie wymagają dodatkowych licencji i opłat. Matali Physics Core, Matali Render, Matali Content, Matali Sound i Matali Synth są zaawansowanymi, nowoczesnymi, wieloplatformowymi, wydajnymi silnikami dedykowanymi do określonych zastosowań, które można również wykorzystywać jako osobne biblioteki. Matali Games jest również kwalifikowany jako moduł, ale pełni odmienną funkcję. Jest to zaawansowana, nowoczesna, wieloplatformowa, wydajna warstwa pośrednia, która pozwala Matali Physics Core komunikować się z innymi modułami oraz określa zastosowania środowiska. Matali Games jest dostarczany jako zestaw kompletnych projektów dedykowanych dla wspieranych platform i IDE (z pełnym specyficznym i współdzielonym kodem źródłowym C++), które można następnie skompilować do plików wykonywalnych. Matali Games może zawierać wiele zestawów projektów. Obecnie dostępny jest zestaw podstawowy pod nazwą Matali Physics Game.

Zniszczalne środowiska

Wspiera w pełni dynamiczne i zniszczalne sceny

Matali Physics obsługuje w pełni dynamiczne i zniszczalne sceny, w których wszystkie obiekty mogą się poruszać, zmieniać i przekształcać. W skrajnym przypadku, cała scena fizyki może zostać zanimowania i zniszczona. Środowisko oferuje grupy obiektów z zaawansowanym modelowaniem procesu ich niszczenia, dekompozycję na obiekty wypukłe, łamliwe wiązania, pola akcji i sił o zasięgach określonych przez dowolne kształty podstawowe, animowane rozległe powierzchnie płynu, siatki trójkątów i rozległe mapy wysokości deformowalne w czasie rzeczywistym. Wszystkie obiekty fizyki, grupy obiektów fizyki i grupy obiektów fizyki z wiązaniami można skalować w czasie rzeczywistym z poprawnym, automatycznym przeliczeniem parametrów fizycznych i wiązań.

Wspiera oparte na fizyce animacje behawioralne

Matali Physics pozwala tworzyć zaawansowane, oparte na fizyce animacje behawioralne o dowolnej złożoności. Możesz łatwo kreować naturalne, dowolne sekwencje poruszeń, które nie wymagają stosowania oddzielnych systemów kinematyki odwrotnej oraz danych pozyskanych z systemów przechwytywania ruchu. Każdy obiekt może analizować otoczenie i określać co widzi. Nie musisz precyzować każdego szczegółu ruchu obiektu, dając animowanemu obiektowi zdolność do improwizacji i określania własnych działań, oczywiście do pewnego stopnia. Środowisko oferuje sterowanie wiązaniami (odległością i kątami) oraz modelowanie wiązań poprzez dodatkowy tryb ich odkształcania.

Animacje behawioralne
Fizyczna AI

Wspiera fizyczną AI, sterowanie ruchem i zmianą stanu obiektu

Matali Physics pozwala na implementację efektywnych algorytmów poruszania się oraz wyszukiwania drogi w dynamicznie zmieniającym się środowisku bez konieczności korzystania z map nawigacyjnych, siatek nawigacyjnych, predefiniowanych ścieżek ruchu lub funkcji sklejanych. Możesz łatwo zarządzać ruchem i zmianami stanu obiektów poprzez potężny mechanizm kontrolerów użytkownika, bogaty zestaw wewnętrznych kontrolerów, programowalne strategie aktywacji/dezaktywacji, parametryczne pola akcji, maszyny stanu, sieci neuronowe i niestandardowe logiki. Wsparcie dla sprzężenia zwrotnego siły, przełączników, rzucania promieni, pól akcji, zapytań objętościowych, utrzymania czasu życia sprawiają, że łatwo jest sterować zaawansowaną interakcją obiektów. Jeśli chciałbyś, możesz także tworzyć, wizualizować i wykorzystywać predefiniowane ścieżki ruchu poprzez ich integrację z polami akcji. Środowisko pozwala również na tworzenie algorytmów AI wielokrotnego użytku, które można łączyć z różnymi obiektami fizyki lub zestawami obiektów fizyki.

Wspiera oparty na fizyce GUI

Matali Physics pozwala na tworzenie zaawansowanego, opartego na fizyce graficznego interfejsu użytkownika (GUI) o dowolnej złożoności z pełną lokalizacją tekstu. Możesz łatwo tworzyć okna, przyciski, niestandardowe kontrolki, gdzie wyłącznie środowisko fizyki jest odpowiedzialne za ich całościowe przetwarzanie. Każdy element opartego na fizyce GUI może być animowany, a jego właściwości mogą zmieniać się w czasie rzeczywistym. Oparte na fizyce GUI, w odróżnieniu od standardowych graficznych interfejsów użytkownika, to sceny fizyki pozwalające na niesamowite, unikalne zachowania i efekty specjalne. Sceny GUI zasadniczo nie różnią się od innych scen fizyki w środowisku i dlatego nie wymagają osobnych modułów GUI.

GUI
System cząstek

Wspiera oparte na fizyce efekty cząsteczkowe

Matali Physics zapewnia oparty na fizyce ogólny system cząstek, w którym można symulować poruszające się płyny, dym, kurz, płomienie, magiczne zaklęcia i całą gamę innych efektów. Środowisko oferuje podejście, które nie ogranicza się do z góry określonych szablonów lub modułów, wprowadza zaawansowane zarządzanie cząsteczkami oraz pełną integrację z systemem oświetlenia, cieniowania i zamglenia. Dostarczony ogólny system cząstek jest w pełni kierowany fizyką, umożliwia obsługę i filtrowanie kolizji, interakcje między cząstkami, utrzymanie czasu życia i innych parametrów.

Wspiera wieloscenową symulację fizyki i łączenie scen

Matali Physics pozwala na użycie wielu scen fizyki do zarządzania złożonymi kompozycjami fizyki. W szczególności możesz przetwarzać niezależne sceny fizyki o różnych właściwościach fizycznych i wizualnych, łącząc wyniki w jeden widok. Efekt połączenia obejmuje nie tylko symulację, ale także wszystkie inne parametry, w tym te związane z wizualizacją, dźwiękiem i muzyką. Wraz z dynamicznym systemem oświetlenia, cieniowania i zamglenia, dynamicznym dźwiękiem i muzyką, osiągane rezultaty łączenia są niewiarygodne, po prostu zapierają dech w piersiach.

Symulacja wieloscenowa

Wspiera kierowany fizyką dźwięk

Matali Physics dostarcza wszystkich danych potrzebnych do odtwarzania dźwięku podczas zderzenia, toczenia i ślizgania się obiektów fizyki, jak również danych wymaganych do odtwarzania dźwięków związanych z zachowaniem obiektów. Matali Physics Game pokazuje złożone sceny, w których wszystkie dźwięki kontrolowane są przez środowisko fizyki.

Wspiera kierowaną fizyką muzykę

Matali Physics dostarcza mechanizmy potrzebne do syntezy muzyki, a także mechanizmy niezbędne do odtwarzania muzyki modulowanej zachowaniem obiektów lub zmianami w otaczającym środowisku. Z łatwością stworzysz niesamowite, całkowicie dynamiczne, plastyczne, zmieniające się w czasie i w zależności od sytuacji aranżacje muzyczne. Matali Physics zapewnia również zaawansowane, studyjnej jakości, niezależne od sprzętu, renderowanie w czasie rzeczywistym muzyki importowanej ze standardowych plików MIDI, aby Twoje gry wyróżniały się z tłumu i zawsze zapewniały te same niesamowite wrażenia muzyczne graczom na różnych platformach. Matali Physics Game pokazuje złożone sceny, w których muzyka renderowana w czasie rzeczywistym jest kontrolowana przez środowisko fizyki.

Debuger

Wspiera wizualizację na potrzeby wyszukiwania i usuwania błędów

Matali Physics zapewnia pełne wsparcie dla debugerów definiowanych przez użytkownika, a także oferuje wbudowane mechanizmy wymagane do niestandardowego debugowania. Przykładowe wizualizacje siatek obiektów, obiektów uśpionych, nazw obiektów, prostopadłościanów otaczających, punktów kontaktu, świateł i współczynników wpływu znajdują się w zestawie Matali Physics Game. Zestaw Matali Physics Game zawiera również przykładowe wizualizacje statystyk scen oraz wizualizacje dodatkowych informacji opisujących sceny.

W pełni serializowalne i deserializowalne

Matali Physics oferuje zaawansowaną serializację i deserializację. Wszystkie informacje opisujące elementy sceny fizyki: parametry symulacji, obiekty fizyki (z materiałami, kamerami, kontrolerami, źródłami mgły, źródłami światła i dźwięku, punktami kontaktu, etc.), kształty, kształty podstawowe, wiązania i siatki trójkątów mogą zostać zserializowane do łatwo parsowalnych danych XML, a następnie zdeserializowane. Dostępna serializacja i deserializacja pozwalają na zapisywanie i wczytywanie całych scen fizyki "w locie" i w dowolnym momencie.