Możliwości

Integruje symulację fizyki, grafikę i dźwięk

Matali Physics integruje symulację fizyki, grafikę i dźwięk w jednym kompleksowym rozwiązaniu, w którym tworzenie złożonych interakcji i zachowań jest powszechne i stosunkowo łatwe. W środowisku Matali Physics naturalne jest, że na wszystkie obiekty wpływają siły i każdy obiekt może się poruszać, AI opisane prostymi zależnościami prowadzą do bardzo złożonych zachowań obiektów lub tony dźwięków można zmieniać w czasie rzeczywistym w zależności od parametrów obiektów i otoczenia.

Oparte na dedykowanych modułach, które nie wymagają dodatkowych licencji i opłat

Środowisko jest całkowicie oparte na modułach specjalnie zaprojektowanych na jego potrzeby, które nie wymagają dodatkowych licencji i opłat. Matali Physics Core, Matali Render, Matali Content i Matali Sound są zaawansowanymi, nowoczesnymi, wieloplatformowymi, wydajnymi silnikami dedykowanymi do określonych zastosowań, które można również wykorzystywać jako osobne biblioteki. Matali Games jest również kwalifikowany jako moduł, ale pełni odmienną funkcję. Jest to zaawansowana, nowoczesna, wieloplatformowa, wydajna warstwa pośrednia, która pozwala Matali Physics Core komunikować się z innymi modułami oraz określa zastosowania środowiska. Matali Games jest dostarczany jako zestaw kompletnych projektów dedykowanych dla wspieranych IDE (z pełnym specyficznym i współdzielonym kodem źródłowym C++), które można następnie skompilować w pliki wykonywalne specyficzne dla platformy docelowej. Matali Games może zawierać wiele zestawów projektów. Obecnie główny zestaw jest dostępny pod nazwą Matali Physics Demo.

Destructible Environments

Wspiera w pełni dynamiczne, zniszczalne sceny

Matali Physics obsługuje rozpad dowolnego złożonego obiektu. W skrajnym przypadku, cała scena fizyki może zostać zniszczona. Środowisko oferuje grupy obiektów z zaawansowanym modelowaniem procesu ich niszczenia, dekompozycję na obiekty wypukłe, łamliwe wiązania, siatki trójkątów i rozległe mapy wysokości deformowalne w czasie rzeczywistym.

Wspiera oparte na fizyce animacje

Matali Physics pozwala tworzyć zaawansowane, kierowane AI, proceduralne animacje o dowolnej złożoności. Możesz łatwo kreować naturalne, dowolne sekwencje poruszeń, które nie wymagają stosowania oddzielnych systemów kinematyki odwrotnej oraz danych pozyskanych z systemów przechwytywania ruchu. Środowisko oferuje sterowanie wiązaniami (odległością i kątami) oraz modelowanie wiązań poprzez dodatkowy tryb ich odkształcania.

Animation
Physical AI

Wspiera fizyczną AI i sterowanie zachowaniem obiektów

Matali Physics pozwala na implementację efektywnego poruszania się po punktach nawigacyjnych oraz wyszukiwania ścieżek w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Każdy obiekt może analizować otoczenie i określać co widzi. Wsparcie dla sprzężenia zwrotnego siły, przełączników, rzucania promieni, utrzymania czasu życia sprawiają, że łatwo jest sterować zachowaniem i wzajemnym oddziaływaniem obiektów.

Wspiera kierowany fizyką dźwięk

Matali Physics dostarcza wszystkich danych potrzebnych do odtwarzania dźwięku podczas zderzenia, toczenia i ślizgania się obiektów fizyki, jak również danych wymaganych do odtwarzania dźwięków związanych z zachowaniem obiektów. Matali Physics Demo pokazuje złożone sceny, w których wszystkie dźwięki kontrolowane są przez środowisko fizyki.

W pełni serializowalne i deserializowalne

Matali Physics oferuje zaawansowaną serializację i deserializację. Wszystkie informacje opisujące elementy sceny fizyki: parametry symulacji, obiekty fizyki (z materiałami, kamerami, kontrolerami, źródłami mgły, źródłami światła i dźwięku, punktami kontaktu, etc), kształty, kształty podstawowe, wiązania i siatki trójkątów mogą zostać zserializowane do łatwo parsowalnych danych XML, a następnie zdeserializowane. Dostępna serializacja i deserializacja pozwalają na zapisywanie i wczytywanie całych scen fizyki "w locie" i w dowolnym momencie.