Strona główna Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie i znaki towarowe

Copyright © 2024 Komires Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Matali Physics, Matali Physics Core, Matali Render, Matali Content, Matali Sound, Matali Synth, Matali Games, Matali Physics Game i Komires są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Komires Sp. z o.o. w UE i/lub na innych terytoriach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich

Komires Sp. z o.o. szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Każdy, kto uważa, że jego praca została zreprodukowana w jednej z naszych stron internetowych w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, może powiadomić firmę Komires Sp. z o.o., wysyłając wiadomość e-mail na adres office@komires.com i podając następujące informacje:
  • Identyfikacja dzieła chronionego prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostało naruszone;
  • Identyfikacja materiału, który Twoim zdaniem narusza prawo i musi zostać usunięty, w tym opis miejsca, w którym się on znajduje w serwisach internetowych Komires;
  • Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail;
  • Podpisane oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne; że masz w dobrej wierze przekonanie, że zidentyfikowane wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz w tej sytuacji upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR)

Jeśli chcesz skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, możesz złożyć skargę m.in. za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Prosimy o podanie naszego adresu e-mail: office@komires.com

Kontakt z firmą Komires Sp. z o.o.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego zastrzeżenia prawnego, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres office@komires.com

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego zastrzeżenia prawnego, umieszczając nowe w serwisach internetowych Komires.