Opis

Matali Physics to zaawansowany, wieloplatformowy, wydajny silnik fizyki 3d przeznaczony do gier, wirtualnej rzeczywistości oraz opartych na fizyce symulacji. Matali Physics z dodatkami tworzą środowisko fizyki, które zapewnia kompleksową symulację fizyczną i oparte na fizyce modelowanie obiektów zarówno rzeczywistych jak i wyobrażonych.
Matali Physics jest dostępny po zakupie odpowiedniej licencji.

Wydajny, zoptymalizowany, elastyczny i łatwy w użyciu

Matali Physics może zostać łatwo zintegrowany z projektem gry napisanym w natywnym C++. Wydajny, stabilny, zoptymalizowany, elastyczny i łatwy w użyciu pomoże Tobie stworzyć wyjątkowe, wieloplatformowe, oparte na fizyce gry komputerowe. Wyposażony w mechanizmy tworzenia rzeczywistych i wyobrażonych złożonych obiektów dotrzymuje tempa Twojej kreatywności.

Wielowątkowy, wieloplatformowy

Matali Physics jest zoptymalizowany dla procesorów wielordzeniowych i jest dostępny dla: Android, *BSD, iOS, iPadOS, Linux, macOS, SteamOS, Universal Windows Platform (UWP) i Windows. Matali Physics wspiera zoptymalizowany model programowania aplikacji wieloplatformowych.
Platformy
Architektury
API graficzne
API dźwiękowe
IDE
Android 7.0 (API Level 24)
i nowsze
ARMv7, ARM64VulkanOpenSL ESAndroid Studio 3.2 i nowsze
Android NDK r12b i nowsze
*BSD (głównie FreeBSD 11.0 i nowsze)x86, x64VulkanOpenALNetBeans 8 i nowsze
iOS 11 i nowszex86_64, ARM64MetalOpenALXcode 10 i nowsze
iPadOS 13 i nowszex86_64, ARM64MetalOpenALXcode 11 i nowsze
Linux (głównie Ubuntu 16.04 i nowsze)x86, x64VulkanOpenALNetBeans 8 i nowsze
macOS 10.13 i nowszex86_64MetalOpenALXcode 10 i nowsze
SteamOS 2.0 i nowszex86, x64VulkanOpenALNetBeans 8 i nowsze
Steam Runtime
UWP Desktopx86, x64, ARM32, ARM64DirectX 11 lub DirectX 12X3DAudioVisual Studio 2019
UWP Xbox Onex64DirectX 11 lub DirectX 12X3DAudioVisual Studio 2019
Windows 10x86, x64DirectX 11 lub DirectX 12 lub VulkanX3DAudioVisual Studio 2019
Windows 7/8.xx86, x64DirectX 11 lub VulkanX3DAudioVisual Studio 2019
Windows Vista SP2x86, x64DirectX 11X3DAudioVisual Studio 2019
Windows XPx86-X3DAudioVisual Studio 2019
PlatformyObsługiwane formy linkowania
UWP, WindowsStatyczna (.lib)
Android, *BSD, iOS, iPadOS, Linux, macOS, SteamOSStatyczna (.a)
Destructible Environments

Wspiera w pełni dynamiczne, zniszczalne środowiska

Matali Physics obsługuje rozpad dowolnego złożonego obiektu. W skrajnym przypadku, cała scena fizyki może zostać zniszczona. Silnik obsługuje grupy obiektów z zaawansowanym modelowaniem procesu ich niszczenia, dekompozycję na obiekty wypukłe, łamliwe wiązania, deformowalne w czasie rzeczywistym siatki trójkątów oraz deformowalne w czasie rzeczywistym rozległe mapy wysokości.
Animation

Wspiera oparte na fizyce animacje

Wiązania i kontrolery użytkownika oferowane przez silnik pozwalają na tworzenie zaawansowanych, połączonych z AI, proceduralnych animacji o dowolnej złożoności. Możesz łatwo kreować naturalne, dowolne sekwencje poruszeń, które nie wymagają stosowania oddzielnych systemów kinematyki odwrotnej oraz danych pozyskanych z systemów przechwytywania ruchu. Silnik wspiera sterowanie wiązaniami (odległością i kątami) oraz modelowanie wiązań poprzez dodatkowy tryb ich odkształcania.
Physical AI

Wspiera fizyczną AI i sterowanie zachowaniem obiektów

Kontrolery użytkownika oferowane przez silnik pozwalają na implementację efektywnego poruszania się po punktach nawigacyjnych oraz wyszukiwania ścieżek w dynamicznie zmieniających się środowiskach. Każdy obiekt w silniku może analizować otoczenie i określać co widzi. Wsparcie dla sprzężenia zwrotnego siły, przełączników, utrzymania czasu życia sprawiają, że łatwo jest sterować zachowaniem i wzajemnym oddziaływaniem obiektów.

Wspiera kierowany fizyką dźwięk

Matali Physics dostarcza wszystkich danych potrzebnych do odtwarzania dźwięku podczas zderzenia, toczenia i ślizgania się obiektów fizyki, jak również danych wymaganych do odtwarzania dźwięków związanych z zachowaniem obiektów. Matali Physics Demo pokazuje złożone sceny, w których wszystkie dźwięki kontrolowane są przez silnik fizyki.

Napędzany przez dodatki

Bogaty zestaw dodatków rozszerza funkcjonalność Matali Physics i pozwala przetestować zachowanie silnika w złożonych scenach. Obecnie dostępne dodatki to: Matali Render, Matali Content, Matali Sound i Matali Games.

W pełni serializowalny i deserializowalny

Matali Physics obsługuje zaawansowaną serializację i deserializację. Wszystkie informacje opisujące elementy sceny: parametry symulacji, obiekty fizyki (z materiałami, kamerami, kontrolerami, źródłami mgły, światła i dźwięku, punktami kontaktu, etc), kształty, kształty podstawowe, wiązania i siatki trójkątów mogą zostać zserializowane do łatwo parsowalnych danych XML, a następnie zdeserializowane. Dostępna serializacja i deserializacja pozwalają na zapisywanie i wczytywanie "w locie" całych scen fizyki.