Opis

Matali Physics to zaawansowany, wieloplatformowy, wydajny silnik fizyki 3d przeznaczony do gier, wirtualnej rzeczywistości oraz opartych na fizyce symulacji. Matali Physics z dodatkami tworzą środowisko fizyki, które zapewnia kompleksową symulację fizyczną i oparte na fizyce modelowanie obiektów zarówno rzeczywistych jak i wyobrażonych.
Matali Physics jest dostępny po zakupie odpowiedniej licencji.

Wydajny, zoptymalizowany, elastyczny i łatwy w użyciu

Matali Physics może zostać łatwo zintegrowany z projektem gry napisanym w natywnym C++. Wydajny, stabilny, zoptymalizowany, elastyczny i łatwy w użyciu pomoże Tobie stworzyć wyjątkowe, wieloplatformowe, oparte na fizyce gry komputerowe. Wyposażony w mechanizmy tworzenia rzeczywistych i wyobrażonych złożonych obiektów dotrzymuje tempa Twojej kreatywności.

Wielowątkowy, wieloplatformowy

Matali Physics jest zoptymalizowany dla procesorów wielordzeniowych i jest dostępny dla systemów: Android, *BSD, iOS, Linux, macOS, SteamOS, Windows Desktop i Windows UAP/UWP. Matali Physics wspiera zoptymalizowany model programowania aplikacji wieloplatformowych.
Platformy
Architektury
API graficzne
API dźwiękowe
IDE
Android 7.0 (API Level 24)
i nowsze
ARMv7, ARM64OpenGL ES 3.0 lub VulkanOpenSL ESAndroid Studio 3.2 i nowsze
Android NDK r12b i nowsze
*BSD (głównie FreeBSD 11.0 i nowsze)x86, x64OpenGL 3.3 lub VulkanOpenALNetBeans 8 i nowsze
iOS 11 i nowszex86_64, ARM64OpenGL ES 3.0OpenALXcode 10 i nowsze
Linux (głównie Ubuntu 16.04 i nowsze)x86, x64OpenGL 3.3 lub VulkanOpenALNetBeans 8 i nowsze
macOS 10.13 i nowszex86_64OpenGL 3.3OpenALXcode 10 i nowsze
SteamOS 2.0 i nowszex86, x64OpenGL 3.3 lub VulkanOpenALNetBeans 8 i nowsze
Steam Runtime
Windows 10x86, x64DirectX 12X3DAudioVisual Studio 2017
Windows UAP/UWPx86, x64, ARM32, ARM64DirectX 11 lub DirectX 12X3DAudioVisual Studio 2017
Windows 7/8.x/10x86, x64DirectX 11 lub OpenGL 3.3 lub VulkanX3DAudioVisual Studio 2017
Windows XP/Vistax86, x64OpenGL 3.3X3DAudioVisual Studio 2017
System operacyjnyObsługiwane formy linkowania
WindowsStatyczna (.lib)
Android, *BSD, iOS, Linux, macOS, SteamOSStatyczna (.a)
Destructible Environments

Wspiera w pełni dynamiczne, zniszczalne środowiska

Matali Physics obsługuje rozpad dowolnego złożonego obiektu. W skrajnym przypadku, cała scena fizyki może zostać zniszczona. Silnik obsługuje grupy obiektów z zaawansowanym modelowaniem procesu ich niszczenia, dekompozycję na obiekty wypukłe, łamliwe wiązania, deformowalne w czasie rzeczywistym siatki trójkątów oraz deformowalne w czasie rzeczywistym rozległe mapy wysokości.
Animation

Wspiera oparte na fizyce animacje

Wiązania i kontrolery użytkownika oferowane przez silnik pozwalają na tworzenie zaawansowanych, połączonych z AI, proceduralnych animacji o dowolnej złożoności. Możesz łatwo kreować naturalne, dowolne sekwencje poruszeń, które nie wymagają stosowania oddzielnych systemów kinematyki odwrotnej oraz danych pozyskanych z systemów przechwytywania ruchu. Silnik wspiera sterowanie wiązaniami (odległością i kątami) oraz modelowanie wiązań poprzez dodatkowy tryb ich odkształcania.
Physical AI

Wspiera fizyczną AI i sterowanie zachowaniem obiektów

Kontrolery użytkownika oferowane przez silnik pozwalają na implementację efektywnego poruszania się po punktach nawigacyjnych oraz wyszukiwania ścieżek w dynamicznie zmieniających się środowiskach. Każdy obiekt w silniku może analizować otoczenie i określać co widzi. Wsparcie dla sprzężenia zwrotnego siły, przełączników, utrzymania czasu życia sprawiają, że łatwo jest sterować zachowaniem i wzajemnym oddziaływaniem obiektów.

Wspiera kierowany fizyką dźwięk

Matali Physics dostarcza wszystkich danych potrzebnych do odtwarzania dźwięku podczas zderzenia, toczenia i ślizgania się obiektów fizyki, jak również danych wymaganych do odtwarzania dźwięków związanych z zachowaniem obiektów. Matali Physics Demo pokazuje złożone sceny, w których wszystkie dźwięki kontrolowane są przez silnik fizyki.

Napędzany przez dodatki

Bogaty zestaw dodatków rozszerza funkcjonalność Matali Physics i pozwala przetestować zachowanie silnika w złożonych scenach. Obecnie dostępne dodatki to: Matali Render, Matali Content, Matali Sound i Matali Games.

W pełni serializowalny i deserializowalny

Matali Physics obsługuje zaawansowaną serializację i deserializację. Wszystkie informacje opisujące elementy sceny: parametry symulacji, obiekty fizyki (z materiałami, kamerami, kontrolerami, źródłami mgły, światła i dźwięku, punktami kontaktu, etc), kształty, kształty podstawowe, wiązania i siatki trójkątów mogą zostać zserializowane do łatwo parsowalnych danych XML, a następnie zdeserializowane. Dostępna serializacja i deserializacja pozwalają na zapisywanie i wczytywanie "w locie" całych scen fizyki.