CZYM JEST MATALI PHYSICS?

Matali Physics to zaawansowane, nowoczesne, wieloplatformowe, wydajne środowisko fizyki 3d przeznaczone do gier, VR, AR, opartych na fizyce symulacji oraz robotyki. Matali Physics składa się z zaawansowanego silnika fizyki 3d Matali Physics Core i innych kierowanych fizyką modułów, które razem zapewniają kompleksową symulację zjawisk fizycznych oraz oparte na fizyce modelowanie obiektów zarówno rzeczywistych jak i wyobrażonych

Schemat środowiska Matali Physics

Wieloplatformowe

 • Android
 • Android TV
 • *BSD
 • iOS
 • iPadOS
 • Linux (dystrybucje)
 • macOS
 • Steam Deck
 • tvOS
 • UWP (Desktop, Xbox Series X/S)
 • Windows (Klasyczny, GDK, Konsole przenośne)

Wydajne

 • Napisane w natywnym, nowoczesnym C++
 • Zoptymalizowane dla wielordzeniowych 64-bitowych CPU
 • Zoptymalizowane pod kątem przetwarzania wektorowego
 • Zoptymalizowane dla urządzeń mobilnych, komputerów stacjonarnych, platform TV i konsol gier
 • Zaprojektowane dla najnowszych API graficznych: DirectX 12, Vulkan i Metal

Stabilne

 • Zaprojektowane do złożonych symulacji fizycznych
 • Zgodne z dowolną zewnętrzną biblioteką matematyczną i biblioteką kontenerów
 • Wspiera zoptymalizowany model programowania aplikacji wieloplatformowych
 • Zaprojektowane z otwartą warstwą pośrednią dostępną do analizy i modyfikacji dla każdego użytkownika Matali Physics SDK
 • Wprowadza wyspecjalizowany, oparty na silniku fizyki wzorzec architektoniczny struktury aplikacji
 • Testowane szczegółowo na wielu etapach przed każdym wydaniem

W pełni funkcjonalne

 • Integruje symulację fizyki, grafikę, dźwięk i muzykę
 • Złożone z dedykowanych modułów, które nie wymagają dodatkowych licencji i opłat
 • Wspiera w pełni dynamiczne i zniszczalne sceny
 • Wspiera oparte na fizyce animacje behawioralne
 • Wspiera fizyczną AI, sterowanie ruchem i zmianą stanu obiektu
 • Wspiera oparty na fizyce GUI
 • Wspiera oparte na fizyce efekty cząsteczkowe
 • Wspiera wieloscenową symulację fizyki i łączenie scen
 • Wspiera kierowany fizyką dźwięk
 • Wspiera kierowaną fizyką muzykę
 • Wspiera wizualizację na potrzeby wyszukiwania i usuwania błędów
 • W pełni serializowalne i deserializowalne

Wyposażone w

 • Kompleksowe SDK
 • Szczegółową dokumentację wszystkich API
 • Pełny kod źródłowy C++ Matali Games
MATALI PHYSICS ZAPEWNIA:

Potężne środowisko fizyki do bezpośredniego tworzenia gier, które wspiera i zwiększa Twoją kreatywność

Kompleksowe multimedialne rozwiązanie przekształcające symulację fizyki, grafikę, dźwięk i muzykę w niesamowite wrażenia w Twoich grach

Wydajną, stabilną, wieloplatformową grupę opartych na fizyce/kierowanych fizyką technologii, upraszczających realizację Twojej wizji

W pełni dynamiczne sceny, w których można animować każdy obiekt, poczynając od całej planety, przez latające miasta i góry, a kończąc na małych cząstkach

Destrukcję na dużą skalę w celu zróżnicowania rozgrywki w Twoich grach, gdzie w ekstremalnym przypadku cała scena może zostać zniszczona

Oparte na fizyce animacje behawioralne umożliwiające kreację naturalnych, dowolnych sekwencji poruszeń bez użycia danych pozyskanych z systemów przechwytywania ruchu i bez konieczności precyzowania każdego szczegółu ruchu obiektu

Obiekty fizyki, które sprawnie poruszają się i wyszukują drogę w dynamicznie zmieniającym się środowisku bez konieczności korzystania z map nawigacyjnych, siatek nawigacyjnych, predefiniowanych ścieżek ruchu lub funkcji sklejanych

Zaawansowane sterowanie ruchem i zmianą stanu obiektu poprzez potężny mechanizm kontrolerów użytkownika, bogaty zestaw wewnętrznych kontrolerów, programowalne strategie aktywacji/dezaktywacji, parametryczne pola akcji, maszyny stanu, sieci neuronowe i niestandardowe logiki

Możliwość symulacji "żyjących" środowisk gier, w których obiekty realizują z góry zadane czynności, zachowując jednocześnie zdolność do improwizacji i określania własnych działań, oczywiście do pewnego stopnia

Zunifikowany system oświetlenia, cieniowania i zamglenia dla w pełni dynamicznych i zniszczalnych scen

Całkowicie dynamiczne efekty wolumetryczne zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, komputerów stacjonarnych, platform TV i konsol gier, tworzące prawdziwy spektakl światła i cienia

Przełomowy, oparty na fizyce graficzny interfejs użytkownika następnej generacji, płynnie integrujący się z Twoją grą i eliminujący potrzebę korzystania z oddzielnych systemów GUI

Kierowane fizyką silniki dźwięku i muzyki zaprojektowane z myślą o całkowicie dynamicznych, plastycznych, zmieniających się w czasie i w zależności od sytuacji aranżacjach muzycznych, tworzonych i przesyłanych strumieniowo w czasie rzeczywistym

Zaawansowane, studyjnej jakości, niezależne od sprzętu, renderowanie w czasie rzeczywistym muzyki importowanej ze standardowych plików MIDI, aby Twoje gry wyróżniały się z tłumu i zawsze zapewniały te same niesamowite wrażenia muzyczne graczom na różnych platformach

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
Maj 14, 2024
RSS
Z przyjemnością informujemy, że Matali Physics 6.5 wprowadza Matali Games 6.5. Najnowsza warstwa pośrednia dla środowiska Matali Physics zapewnia plik konfiguracyjny aplikacji na wszystkie wspierane platformy, nowe typy opartych na fizyce kontrolek GUI, menu "Opcje" i więcej. Skompilowane Matali Physics Game demo z instalatorem dla platformy Windows jest dostępne do pobrania ze strony Do pobrania.
Maj 14, 2024
RSS
Z przyjemnością informujemy, że środowisko Matali Physics począwszy od wersji 6.5 prezentuje innowacyjne podejście do predefiniowanych ścieżek ruchu, integrując je z polami akcji. Wprowadzone rozwiązanie umożliwia symulację "żyjących" środowisk gier, w których obiekty realizują z góry zadane czynności, zachowując jednocześnie zdolność do improwizacji i określania własnych działań, oczywiście do pewnego stopnia.
Maj 14, 2024
RSS
Z przyjemnością ogłaszamy wydanie Matali Physics 6.5, kolejnego znaczącego kroku na drodze ku siódmej głównej wersji środowiska. Matali Physics 6.5 wprowadza szereg ulepszeń i poprawek do modułów Matali Physics Core, Matali Render, Matali Content, Matali Synth i Matali Games, prezentuje zaawansowaną symulację AI, wprowadza optymalizacje dla przenośnej konsoli do gier Steam Deck i systemu Linux, jak również udostępnia odświeżone Matali Physics Game demo. Szczegółowa lista zmian dostępna jest na stronie Historia.
Grudzień 18, 2023
RSS
Z przyjemnością informujemy, że Matali Physics 6.4 wprowadza Matali Games 6.4. Najnowsza warstwa pośrednia dla środowiska Matali Physics zapewnia zaawansowane przykłady kontroli orientacji obiektów w przestrzeni 3D, nowe typy opartych na fizyce kontrolek GUI, tryb latarki, ulepszone menu "Twórcy" i więcej. Skompilowane Matali Physics Game demo z instalatorem dla platformy Windows jest dostępne do pobrania ze strony Do pobrania.
Grudzień 18, 2023
RSS
Z przyjemnością informujemy, że środowisko Matali Physics od wersji 6.4 jest zoptymalizowane dla komputerów Mac z procesorem Apple Silicon. Najnowsza wersja umożliwia użytkownikom Matali Physics SDK tworzenie zaawansowanych, wydajnych, opartych na fizyce, opartych na API Metal gier zoptymalizowanych dla komputerów Mac z chipem M1 lub nowszym. Zaktualizowana lista wszystkich obsługiwanych platform, architektur oraz API jest dostępna na stronie Opis.
Grudzień 18, 2023
RSS
Z przyjemnością ogłaszamy wydanie Matali Physics 6.4, znaczącego kroku na drodze ku siódmej głównej wersji środowiska. Matali Physics 6.4 wprowadza szereg ulepszeń i poprawek do modułów Matali Physics Core, Matali Render, Matali Content, Matali Sound i Matali Games, kompleksowe wsparcie dla najnowszych wersji obsługiwanych platform, jak również udostępnia odświeżone Matali Physics Game demo. Szczegółowa lista zmian dostępna jest na stronie Historia.
Lipiec 17, 2023
RSS
Z przyjemnością informujemy, że Matali Physics 6.2 prezentuje parametryczne pola akcji i ich zastosowanie do sterowania obiektami w przestrzeni 3d. W połączeniu z maszynami stanów, niestandardową logiką i innymi funkcjonalnościami oferowanymi przez środowisko fizyki 3d, parametryczne pola akcji tworzą potężne rozwiązanie do implementacji efektywnych algorytmów poruszania się oraz wyszukiwania drogi jak również złożonych zachowań AI, w tym zachowań grupowych, dla w pełni dynamicznych i zniszczalnych scen, w których wszystkie obiekty mogą się poruszać, zmieniać i przekształcać.
Lipiec 17, 2023
RSS
Z przyjemnością informujemy, że Matali Physics 6.2 wprowadza optymalizacje pod kątem konsoli ASUS ROG Ally. Najnowsza wersja umożliwia użytkownikom Matali Physics SDK tworzenie zaawansowanych, wydajnych, opartych na fizyce i DirectX 12 lub Vulkan gier komputerowych, zoptymalizowanych pod kątem konsoli ASUS ROG Ally i konsol przenośnych z systemem Windows. Zaktualizowana lista wszystkich obsługiwanych platform, architektur oraz API jest dostępna na stronie Opis.
Lipiec 17, 2023
RSS
Z przyjemnością ogłaszamy wydanie Matali Physics 6.2 z kompleksowym wsparciem dla Microsoft Game Development Kit (GDK), zestawu narzędzi, interfejsów API, rozszerzeń i modeli programowania, których można używać na obecnych i przyszłych platformach i inicjatywach Microsoft Gaming. Najnowsza wersja umożliwia użytkownikom Matali Physics SDK tworzenie zaawansowanych, wydajnych, opartych na fizyce i DirectX 12 gier komputerowych do Microsoft Store, gdzie mogą być częścią inicjatyw takich jak PC GamePass.